x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää opintojaksolla esiteltyjä tilastollisia menetelmiä sekä ymmärtää niihin liittyvän teorian. Hän osaa annetussa tutkimustilanteessa suorittaa tilastollisen päättelyn joko valmiiksi annettujen tai itse laskemiensa tulosten perusteella. Hän osaa valita asetettuun tutkimusongelmaan liittyen sopivan menetelmän, suorittaa tilanteeseen sopivalla ohjelmistolla kyseisen analyysin sekä tulkita saadut tulokset.

Opettajat

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

12.3.2013 – 2.5.2013
Luento-opetus
Ti 12.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1096, Ei opetusta 2.4.
To 14.3.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Harjoitukset
Laskuharjoitukset 20.3.-25.4. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla
Pienryhmäopetus
SPSS-harjoitukset maanantaisin tai tiistaisin 25.3.-23.4. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla