x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP5 Media-analyysin perusteet (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Tampere 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa kytkeä omakohtaisen mediakokemuksensa ja julkisen mediaa koskevan keskustelun yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen tutkimukseen mediasta. Hän ymmärtää tärkeimmät media-analyysin käsitteet
ja omaa alustavat tiedot media-analyysin erilaisista lähestymiskulmista ja menetelmistä.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/tyt/avoin/opintomaksut.html

Opettajat

Opetus

25.10.2012 – 26.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B1100 (Kanslerinrinne 1), Huom! ei opetusta to 1.11.
Ma 29.10.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B:n luentosali B1100
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kirjatentti Sähköinen tentti Tenttis-järjestelmässä, http://tenttis.uta.fi

Sähköisenä tenttinä suoritetaan kaksi teosta seuraavista.

  1. Kunelius, Noppari & Reunanen: Media vallan verkoissa. Sivut 1-99 ja 217-476. Tampereen yliopisto, 2010. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Mäkelä, Puustinen & Ruoho (toim.): Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus 2006.
  3. Nieminen & Pantti: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. 3. uud. p. 2012, Vastapaino.

    Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Lisätiedot

Opintojakso avaa tutkimuksen ja perustellun kritiikin näkökulmia mediaan. Media-analyysin alaan katsotaan kuuluvaksi median (1) yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen, (2) rakenteiden ja markkinoiden, (3) tuotannon, (4) käytön ja (5) tekstien analyysi

Alustava luentojen ohjelma:

to 25.10. Johdatus media-analyysiin: käsitteitä ja näkökulmia

ma 29.10. Mediayhteiskunta ja -kulttuuri

to 1.11.  Ei luentoa

ma 5.11. Mediapääoman valta

to 8.11. Tekijyys sarjatuotannossa

ma 12.11. Lajityyppikritiikki

to 15.11. Median julma optimismi

ma 19.11. Yleisön lupaus

to 22.11. Sukupuolen performanssi

ma 26.11. Dokumentaarisuuden talous

ma 29.11. Loppukoe (analyysitehtävä)