x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Seinäjoki 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/tyt/avoin/opintomaksut.html

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjan Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012 (ilmestyy).
Lisäksi valitaan seuraavista kirjoista yksi:
1.    Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille. Edita, 1998.
2.    Salokangas: Aikansa oloinen. YLE, 1996.
3.    Hellman: Koko illan ilo? SKS, 2012.
4.    Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä. SKS, 2007.
5.    Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TUP, 2011.
6.    Salmi: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, 1993.
7.    Nyre: Sound media. Routledge, 2008.
8.    Gere: Digitaalinen kulttuuri. Faros, 2006.
9.    Zarrilli & et al.: Theatre Histories. Routledge, 2006.