x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Pori 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Yleiskuvaus

Luennot järjestetään neljännessä periodissa kokonaan verkko-opetuksena. Jakson Moodle-alueelle avataan viisi teemaa, joista kukin sisältää kaksi luentoa. Kurssi suoritetaan näiden materiaalien pohjalta viitenä kirjoitustehtävänä, jotka palautetaan yhtenä tiedostona Moodleen. Lopputyö on palautettava 17.5.2013 mennessä. Myöhästyneitä töitä ei arvioida.

Kurssille on ennakkoilmoittautuminen. Kun ilmoittautumisesi on hyväksytty, pääset kirjautumaan kurssin Moodle-alueelle ilman erillistä avainta.

Jakson kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Kurssin opetuksesta ja suoritustavoista järjestetään infotilaisuus 11.3.2013 klo 16–18 salissa Pinni B1100. Tiedot löytyvät infotilaisuuden jälkeen myös kurssin Moodle-alueelta.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/tyt/avoin/opintomaksut.html

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
Mediahistoria ja -instituutiot
Ma 11.3.2013 klo 16.00-18.00, Kurssin opetuksesta ja suoritustavoista järjestetään infotilaisuus 11.3.2013. Tiedot löytyvät infotilaisuuden jälkeen myös kurssin Moodle-alueelta. Luennot järjestetään neljännessä periodissa kokonaan verkko-opetuksena. Jakson Moodle-alueelle avataan viisi teemaa, joista kukin sisältää kaksi luentoa. Kurssi suoritetaan näiden materiaalien pohjalta viitenä kirjoitustehtävänä, jotka
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjan Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012 (ilmestyy).
Lisäksi valitaan seuraavista kirjoista yksi:
1.    Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille. Edita, 1998.
2.    Salokangas: Aikansa oloinen. YLE, 1996.
3.    Hellman: Koko illan ilo? SKS, 2012.
4.    Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä. SKS, 2007.
5.    Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TUP, 2011.
6.    Salmi: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, 1993.
7.    Nyre: Sound media. Routledge, 2008.
8.    Gere: Digitaalinen kulttuuri. Faros, 2006.
9.    Zarrilli & et al.: Theatre Histories. Routledge, 2006.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21

Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Pori,Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241)