x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Tampere 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/tyt/avoin/opintomaksut.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ke 14.2.2013 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia Verkossa
verkko
Ma 11.3.2013, 11.3.2013 – 17.5.2013 verkko-opetuksena
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjan Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012 (ilmestyy).
Lisäksi valitaan seuraavista kirjoista yksi:
1.    Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille. Edita, 1998.
2.    Salokangas: Aikansa oloinen. YLE, 1996.
3.    Hellman: Koko illan ilo? SKS, 2012.
4.    Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä. SKS, 2007.
5.    Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TUP, 2011.
6.    Salmi: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, 1993.
7.    Nyre: Sound media. Routledge, 2008.
8.    Gere: Digitaalinen kulttuuri. Faros, 2006.
9.    Zarrilli & et al.: Theatre Histories. Routledge, 2006.

Lisätiedot

Luennot järjestetään neljännessä periodissa kokonaan verkko-opetuksena. Jakson Moodle-alueelle avataan viisi teemaa, joista kukin sisältää kaksi luentoa. Kurssi suoritetaan näiden materiaalien pohjalta viitenä kirjoitustehtävänä, jotka palautetaan yhtenä tiedostona Moodleen. Lopputyö on palautettava 17.5.2013 mennessä. Myöhästyneitä töitä ei arvioida.

Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä