x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta (AYO, lähiopetus, Tampere) - Luennot, harjoitukset ja tentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt. Hän hallitsee diskreetin ja jatkuvan satunnaismuuttujan käsitteet ja osaa luonnehtia satunnaismuuttujia tiheysfunktion ja kertymäfunktion avulla. Lisäksi opiskelija tuntee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujan odotusarvon perusominaisuudet ja osaa laskea odotusarvon avulla satunnaismuuttujan jakaumaa luonnehtivia tunnuslukuja. Opiskelija tuntee suurten lukujen lain ja momenttifunktion käsitteen.

Yleiskuvaus

Kurssi sisältyy myös matematiikan ja tilastotieteen perusopintoihin (matematiikkaan suuntautuville)

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Opetus

5.9.2012 – 25.10.2012
Luento-opetus
Luennot
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12.00-14.00, Päätalo A2a, Kalevantie 4
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10.00-12.00, Pinni A3111, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 12.9.2012 - 24.10.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni A2088, Kanslerinrinne 1, Poikkeukset: 17.10.2012 ei harjoituksia
Poikkeukset:
24.10.2012 , Pinni B4116, Kanslerinrinne 1
Ryhmä 2
To 13.9.2012 - 25.10.2012 viikoittain klo 8.00-10.00, PinniA3111, Kanslerinrinne 1, Poikkeukset: 18.10.2012 ei harjoituksia
Poikkeukset:
13.9.0001 , Pinni A1078, Kanslerinrinne 1
LOPPUTENTTI:
Pe 26.10.2012 klo 9.00-12.00, Paavo-Koli -sali, Pinni A, Kanslerinrinne 1
Poikkeukset:
, ensimmäiseen tenttiin (26.10.) ei tarvitse ilmoittautua
To 22.11.2012 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiRekan kautta 7 vrk ennen tenttiä ( http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka/)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakso perustuu luentoihin ja jaettavaan materiaaliin. Oheislukemistona voi käyttää esimerkiksi teoksia

Liski, E., Matemaattinen tilastotiede. Tampereen yliopisto 2005.

Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and statistical inference. Prentice Hall 2001 (tai myöh.)

Laininen, P., Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Otatieto 2001.

Tuominen, P., Todennäköisyyslaskenta I. Limes 1996.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Suositellaan Tilastotieteen perusopintoja tai matematiikan kurssia
Johdatus analyysiin

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 19.8.2012

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Maksu: 50 euroa, joka laskutetaan.

-----------------------------------------------------------

Lisätiedot:

Ulla Lassila, ulla.lassila@uta.fi, p. 050-5490420