x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1(AYO, lähiopetus, Tampere) - Luennot, harjoitukset ja tentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman sekä odotusarvon ja varianssin. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet sekä osaa käyttää niitä erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tunnistaa eri tilanteisiin soveltuvat todennäköisyysjakaumat ja osaa soveltaa niitä todennäköisyyksien laskussa sekä joissain yksinkertaisissa
päättelytilanteissa. Opiskelija tuntee normaalijakauman, sen ominaisuudet ja osaa laskea normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä. Hän osaa suorittaa tilastollista
päättelyä joidenkin otossuureiden jakaumien perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Tampereen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Koskinen, Opettaja

Opetus

24.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Luennot 24 t
Ke 24.10.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 31.10.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3116, Kanslerinrinne 1
Ke 7.11.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3107, Kanslerinrinne 1
Ke 14.11.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3107, Kanslerinrinne 1
Ke 21.11.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3107, Kanslerinrinne 1
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.15, Pinni, ls B3107, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset 12 t
Ti 30.10.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ti 6.11.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ti 13.11.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ti 20.11.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ti 27.11.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ti 4.12.2012 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
TENTTI: (Tenttipäivät ovat alustavat kevään 2013 osalta)
Ma 10.12.2012 klo 17.00-20.00, Pinni, ls B1096, Kanslerinrinne 1
Poikkeukset:
, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 10.1.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10b, 1. uusintatentti
Poikkeukset:
, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 7 vrk ennen tenttiä
To 14.2.2013 klo 16.00-20.00, Päätalo, ls D10ab, 2. uusintatentti
Poikkeukset:
, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 7 vrk ennen tenttiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille, tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 10. Tutkinto-opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen mukaisesti