x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto II (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä ja perustella tekemänsä valinnat

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (päiväopetusta).

Suoritus harjoitustyöllä, viikkoharjoituksin ja essein.

Maksu

50 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (eli 28.2.2013). Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni, ls B1096, Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 13
Pe 15.3.2013 - 5.4.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni, ls B1096, Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 13
Harjoitukset
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B3109, Kanslerinrinne 1, Ryhmä 1, Ei viikolla 14
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B1084, Kanslerinrinne 1, Ryhmä 2, Ei viikolla 14
Ti 19.3.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 16.00-18.00, Pinni B1084, Kanslerinrinne 1, Ryhmä 3, Ei viikolla 14
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Pinni B4115, Kanslerinrinne 1, Ryhmä 4, Ei viikolla 14
Ke 20.3.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B1084, Kanslerinrinne 1, Ei viikolla 14, Ryhmä 5

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opintojaksot:
Tietotekniikkataidot 3 op tai vastaavat tiedot ja taidot
Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto I

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa ti 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä (10 opiskelijaa). Opintoihin voi ilmoittautua 11.2.13 saakka, mikäli ryhmässä on tilaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.