x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP3 Tietokantojen perusteet (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet
• tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet
• osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla
• osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi
• osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla

Yleiskuvaus

Luennot, harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti. Mikroluokkaharjoitukset ja luentosaliharjoitukset ovat vaihtoehtoiset eli opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa (yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä)

Maksu

50 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkaminen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua.

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja

Opetus

23.10.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 23.10.2012 klo 10.00-12.00, Väinö Linna-sali, Kalevantie 5
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B 1096, Kanslerinrinne 1
Ti 30.10.2012 - 6.11.2012 viikoittain klo 10.00-12.00, Pinni, ls B1097, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset 12 tuntia
Ohjatut mikroluokkaharjoitukset:
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna ML50, Kalevantie 5, ryhmä 1
Ma 29.10.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 12.00-14.00, PinniB ML 40, Kanslerinrinne 1, ryhmä 2
Ma 29.10.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 16.00-18.00, PinniB ML 40, Kanslerinrinne 1, ryhmä 3
Luentosaliharjoitukset
To 1.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Pinni B1084, Kanslerinrinne 1, viimeinen kerta poikkeuksellisesti itsenäisyyspäivän takia ti 11.12. klo 10-12.
TENTTI:(Tenttiin ilmoittaudutaan 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka
Ke 19.12.2012 klo 12.00-16.00, Päätalo, luentosali D10b
To 31.1.2013 klo 16.00-20.00, ls D10ab, osoite: Päätalo, Kalevantie 4, 1. uusintatentti
Ma 18.2.2013 klo 12.00-16.00, Pinni B, ls 2077, 2. uusintatentti

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Tietotekniikkataidot 3 op tai vastaavat tiedot ja taidot

Ilmoittautuminen:

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa. Haku päättyy 2.10.2012

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Maksu: 50 euroa, joka laskutetaan