x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA42 Konfliktinratkaisusimulaatio 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konfliktinratkaisun rauhanomaisia keinoja ja menetelmiä sekä ymmärtää miten niitä sovelletaan käytäntöön. Opiskelija oppii myös arvioimaan kriittisesti eri konfliktinratkaisumenetelmiin liittyviä ongelmia ja haasteita sekä teoreettisesti että käytännön esimerkkien kautta.

Yleiskuvaus

ryhmätyö, simulaatioharjoitus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 16 opiskelijaa. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla tarja.seppa@uta.fi. Ilmoittautumisaika 1.-31.12.2012.

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]uta.fi

Opetus

17.1.2013 – 16.5.2013
Luento-opetus 12 tuntia
To 17.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 13-17, Pinni A4086
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
To 7.2.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 13-17, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Edeltävinä opintoina POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi sekä lämpimästi suositellaan POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos -opintojakson suorittamista.