x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunnallispolitiikka
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso globalisaatio, globalization, hallintasuhteet

Osaamistavoitteet

Kurssin pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailu- ja hyvinvointipolitiikan kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan hallintasuhteiden globaalia toimijakenttää ja sen toimintalogiikkaa erityisesti kuntien ja alueiden kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämis- ja markkinointistrategioita ja soveltamaan niiden työstämisessä teoreettista tutkimustietoa ja kehittämiskonsepteja.

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja

Opetus

16.1.2013 – 6.3.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Ke 16.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 9-12, ls. Päätalo D14
Ryhmätyöskentely 6 tuntia
Seminaari 6 tuntia