x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS12 Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut on perehtynyt alueiden osaamisperustaista kehittämistä koskeviin ydinajatuksiin ja ajankohtaisiin keskusteluteemoihin. Hän tunnistaa tutkimusalan kannalta keskeisiä keskusteluteemoja ja ymmärtää laajasti niiden muotoutumiseen vaikuttavia kehittämisideologisia painotuksia. Hän on sisäistänyt innovaatioprosessien johtamiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja osaa muotoilla kurssilla tehtävän harjoitustyön myötä teoreettisesti perusteltuja, kehittämistyön välineiden valintaa koskevia argumentteja.

Opettajat

Ilari Karppi, Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.1.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 10-12, PinniB ls4113
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Seminaari 10 tuntia
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilaiset saavat sähköisen avaimen Moodle-oppimisalustalle, jolta kurssin oppimateriaali on saatavissa.

Lisätiedot

Opintojakson osana tentitään erillsenä kirjatenttinä teos Sotarauta, Markku, Horlings, Ina & Liddle, Joyce (eds.) 2012. Leadership and change in sustainable regional development. London: Routldedge.