x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHPA21 Paikkatieto hallinnan välineenä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu soveltamaan ja tulkitsemaan paikkatietoja osana erilaisia hallintajärjestelmiä ja päätöksentekoasetelmia sekä yhteiskunnallista suunnittelu- ja arviointitutkimusta. Opiskelija osaa arvioida paikkatietojen hyödyntämiseen tarvittavia resursseja. Kehittää ajattelua, joka auttaa jäsentämään sijainnin ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä empiirisesti ja teoreettisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 27.8. mennessä: ville.viljanen@uta.fi.

Opettajat

Ville Viljanen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 9-12, Ensimmäinen kokoontuminen 4.9. ls. Päätalo E301. Luennot ja harjoitukset tiistaisin ja torstaisin.
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-12