x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA52 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää tietoresurssien tuotannon, markkinoiden ja käytön rakennetta ja kehitystrendejä
-osaa hahmottaa prosessia, jonka kautta tietoresurssit saatetaan sidosryhmien käyttöön
-omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen

Opettajat

Päivi Lukin, Opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi alkaa 7.1.2013 ja päättyy 19.5.2013. Valtaosa opiskelusta tapahtuu verkko-opintoina, mutta kurssiin sisältyy myös kaksi lähiopetuskertaa, joihin osallistuminen on pakollista.
Kurssi alkaa Moodle-verkkoympäristössä 7.1.2013 (orientoiva harjoitus ja seminaariaiheiden valinta).
Kurssi päättyy luentopäiväkirjan palautukseen: palautus su 19.5.2013 mennessä.
Luento-opetus
Kurssin lähiopetuspäivät:
La 6.4.2013 klo 10.00-15.00, luokka ilm. myöhemmin
La 20.4.2013 klo 10.00-15.00, luokka ilm. myöhemmin