x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHPA12 Päätöksenteon taloudellinen perusta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Päätöksenteko

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tunnistaa erilaisia päätöksentekoasetelmia ja niissä sovellettavissa olevia päätöksentekomalleja. Hän on tehtyjen harjoitusten kautta hankkinut näkemyksen tekijöistä, jotka tukevat tai rajoittavat erilaisten lähestymistapojen hyödyntämistä päätöksentekovaihtoehtoja argumentoitaessa. Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen kehittää valmiuksia tehdä harjoituksissa eteen annettavien tilanteiden mukaisia valintoja, tunnistaa tehtyjen valintojen perusteita ja käydä niistä keskustelua. Laajemman harjoitustyön toteuttaminen suurissa ryhmissä valmentaa kurssilaisia työn- ja vastuunjakoon sekä pienryhmää laajemman työyhteisön tarjoamien voimavarojen hyödyntämiseen. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja luentojen teemoihin nivelletyt pikaharjoitukset tutustuttavat kurssille osallistujat valintojen taloudellisten ulottuvuuksien käsittelyyn soveltuvaan terminologiaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ville Viljanen, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 9-11, ls. Päätalo A2a
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 9-11, ls. Päätalo A2b
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Seminaari 2 tuntia

Lisätiedot

Uudessa tutkintorakenteessa kurssi suositellaan suoritettavaksi tutkimuspraktikumin jälkeen. Vuonna 2011 tai sitä ennen aloittaneet voivat kuitenkin käydä kurssin ennen tutkimuspraktikum-suoritusta.