x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLUOM12 Liikunta
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät lapset aktiivisina, omaan kehollisuuteensa vaikuttavina toimijoina
- osaavat järjestää sekä turvattuja että virikkeisiä ympäristöjä omaehtoiselle liikkumiselle että tuettua liikuntaa varhaiskasvatus- ja alakouluympäristössä
- ymmärtävät toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan.

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- jäsentävät koululiikuntaan liittyviä ilmiöitä itsenäisesti, kriittisesti ja vastuullisesti
- osaavat suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta, käyttää arviointia kannustavasti ja taata erilaisille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja onnistua.

Opettajat

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa€uta.fi
Leila Saros, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Pienryhmäopetus 30 tuntia
4 ryhmää
Itsenäinen työskentely 45 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana määräytyy kirjallisen ryhmä-/yksilötentin perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytty portfolio.

Oppimateriaalit

Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. (toim.) 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. 2. painos. WSOY.

Lisätiedot

Liikunnan valinnaisiin opintoihin hakeville tentti on yksilötentti, sillä mahdolliset valinnat kyseisiin opintoihin tehdään tentin arvosanan mukaan.