x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM12 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLUOM12 Liikunta
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikan perusteet
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

1. Liikuntapedagogiikan perusteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät lapset aktiivisina, omaan kehollisuuteensa vaikuttavina toimijoina
- osaavat järjestää sekä turvattuja että virikkeisiä ympäristöjä omaehtoiselle liikkumiselle että tuettua liikuntaa varhaiskasvatus- ja alakouluympäristössä
- ymmärtävät toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan.

2. Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- jäsentävät koululiikuntaan liittyviä ilmiöitä itsenäisesti, kriittisesti ja vastuullisesti
- osaavat suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta, käyttää arviointia kannustavasti ja taata erilaisille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja onnistua.

Opettajat

Leila Saros, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 20 tuntia
4 ryhmää
Itsenäinen työskentely 30 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivisen osallistuminen opetukseen, itsenäisenä työnä toteutettavan projektin sekä hyväksytyn raportin.

Oppimateriaalit

Myöhemmin sovittava kirjallisuus