x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE8.1 Liikunta pedagogisena ilmiönä - 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- jäsentävät liikuntapedagogiikan keskeisiä käsitteitä, tunnistavat toiminnan taustalla olevia ilmiöitä ja yhdistävät teorian käytännön liikuntatilanteisiin
- ymmärtävät yksilön kehollisuuden kokemisen koulun joukkomuotoisuuden ja ryhmien toiminnan kontekstissa ja osaavat järjestää turvallisia, toiminnallisia ja erilaiset lähtökohdat huomioonottavia oppimistilanteita erilaisissa ympäristöissä.

Opettajat

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa€uta.fi
Leila Saros, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 15 tuntia
Pienryhmäopetus 95 tuntia
2 ryhmää
Itsenäinen työskentely 150 tuntia
Seminaari 10 tuntia
2 ryhmää

Arviointi

Numerolla 1-5.