x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE7.1 Musiikki A - Musiikin ainedidaktiikka ja tyylilajit 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLUOE7.1 Musiikki A
    Osallistuminen opetukseen - Musiikin ainedidaktiikka ja tyylilajit
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat soveltaa musiikin didaktisia menetelmiä ja työtapoja opetustilanteen mukaan
- havaitsevat kansanmusiikin monipuoliset mahdollisuudet musiikinopetuksessa
- tunnistavat taidemusiikin aikakausien tyypillisimmät piirteet
- osaavat soveltaa omaksumiaan tietoja ja taitoja erilaisten koulusoittimien käyttämisessä opetuksessaan
- osaavat tuottaa opetusmateriaalia luokan tarpeisiin
- kykenevät havaitsemaan yhteyksiä musiikin ja tunnekasvatuksen välillä
- saavat itseluottamusta tulevaan musiikinopetustyöhön
- kykenevät tavoitteelliseen ja prosessimaiseen musiikkityöskentelyyn
- saavat valmiuksia toteuttaa pianolla eri tyylilajeja ja monipuolista harmoniaa.

Opettajat

Pirkko Martti, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus 80 tuntia
Itsenäinen työskentely 120 tuntia