x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP5 Tutkiva opiskelu (AYO, verkko-opinnot, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
-on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
-pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
-osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Opettajat

Sami Serola, Opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa
Viikkoharjoitukset alkavat viikolla 6 (4.2.13) ja päättyvät viikon 10 lopussa. Esseen palautus 9.6.13. Portfoliota työstetään koko opintokokonaisuuden ajan, palautus opintojen päätyttyä.

Arviointi

Numerolla 1-5.