x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP5 Tutkiva opiskelu (AYO, verkko-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
-on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
-pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
-osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Opettajat

Sami Serola, Opettaja

Opetus

17.9.2012 – 17.2.2013
Itsenäinen työskentely
Viikkoharjoitukset alkavat viikolla 38 (17.9.12) ja päättyvät viikon 42 lopussa. Esseen palautus 17.2.13. Portfoliota työstetään koko opintokokonaisuuden ajan, palautus opintojen päätyttyä.

Arviointi

Numerolla 1-5.