x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisen estimoinnin ja testauksen perusmenetelmiä yksinkertaisissa tilastollisen päättelyn ongelmissa. Hän hallitsee otantajakauman käsitteen ja osaa soveltaa keskeistä rajaväittämää ja stokastisen suppenemisen käsitteitä estimaattoreiden ja testisuureiden tarkastelussa. Hän hallitsee uskottavuuspäättelyn perusteet ja tuntee piste- ja väliestimaattoteiden keskeiset ominaisuudet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Oheisella lomakkeella

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja
heidi.pukkila[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2013 –
Luento-opetus
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
Harjoitukset
To 17.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020

Lisätiedot

Loppukoe 1.3.2013 klo 9.00-12, Pinni A3111.

1. uusinta 16.5.2013 yksikön yleisessä tentissä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.