x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA3 Tilastotieteen matriisilaskenta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisissa menetelmissä tarvittavia matriisilaskennan perusoperaatioita. Erityisesti hän osaa tulkita korrelaatiokertoimen geometrisesti sekä projisoinnin käytön minimointitehtävissä. Lisäksi hän osaa tehdä tilastollisia laskelmia matriisioperaatioiden avulla jollakin tilastollisella ohjelmistolla.

Opettajat

Simo Puntanen, Vastaava opettaja
simo.puntanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2012 – 9.10.2012
Luento-opetus
Ma 10.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B0020
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Harjoitukset
Ma 10.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B0020
Pienryhmäopetus
Tietokoneharjoitukset
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, ML40 (Pinni B0040)