x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Lisäksi opiskelija osaa tehdä satunnaismuuttujan muunnoksia ja soveltaa momenttifunktiota jakaumien ominaisuuksien tarkasteluun. Hän kykenee soveltamaan stokastisen suppenemisen käsittettä yksinkertaisissa tilanteissa ja tuntee keskeisen rajaväittämän. Opiskelija ymmärtää moniulotteisen (erityisesti 2-ulotteisen) satunnaismuuttuujan jakauman luonnehtimiseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee muutaman keskeisen moniulotteisen jakauman, erityisesti moniulotteisen normaalijakauman ja tärkeimmät normaalijakaumasta muunnoksina saatavat jakaumat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Oheisen linkin kautta

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

24.10.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Harjoitukset
Ke 31.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo C8

Lisätiedot

Loppukoe keskiviikkona 12.12. klo 12-16 (Pinni A3111).

Uusintatentti yleisessä tentissä 10.1.2012. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.