x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTS1 Tilastollinen päättely 2 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää bayesiläisen tilastotieteen paradigman peruskäsitteineen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisten tilastollisen päättelyn ongelmien ratkaisemiseen. Hän oppii Markovien ketjujen peruskäsitteet, tutustuu joihinkin Markovien ketjujen sovelluksiin ja pystyy soveltamaan Markovin ketjuihin perustuvia laskentaintensiivisiä tekniikoita yksinkertaisten mallien estimoinnissa. Lisäksi hän perehtyy epäparametrisen ja robustin päättelyn perusajatuksiin sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisten testien ja luottamusvälien muodostamiseen.

Opettajat

Arto Luoma, Vastaava opettaja
arto.luoma[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

6.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
To 6.9.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B0020, Ei opetusta viikolla 42.
Pe 7.9.2012 - 16.11.2012 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
7.9.2012 , Pinni B2077
Harjoitukset
Pe 14.9.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo C5, Ei harjoituksia viikolla 42.
Poikkeukset:
14.9.2012 , Päätalo E350