x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTS4 Bayesiläinen data-analyysi 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää bayesiläisen lähestymistavan tilastolliseen analyysiin ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisten mallien tapauksessa. Hän oppii kuvaamaan malleja graafien avulla ja estimoimaan niitä WinBUGS-ohjelmiston avulla. Hän ymmärtää MCMC-simuloinnin periaatteen ja pystyy arvioimaan simulointien suppenemista ja riittävyyttä. Hän osaa tehdä mallinvalintaa ja mallin tarkistuksia. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia tilastolliseen päätäntäteoriaan liittyviä ongelmia.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan osittain etäopiskeluna.

Kurssin luennot on videoitu etukäteen ja ne ovat englanninkielisiä.

Kurssin harjoitukset pidetään normaaliin tapaan (lähiopetus) viikoittain.

Harjoitustyöstä ja suorittamisesta ohjeistetaan opintojakson kotisivulla (osoite julkaistaan myöhemmin).

Opettajat

Arto Luoma, Vastaava opettaja
arto.luoma[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

Harjoitukset
Ti 15.1.2013 - 9.4.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni B0020

Oppimateriaalit

Luennot ja harjoitustehtävät on julkaistu osoitteessa http://math.tut.fi/~piche/bayes/