x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

– tuntee käsitteellisen mallintamisen keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä mallintamisprosessissa: käsite ja käsitejärjestelmä, käsiteanalyysi, käsitesynteesi ja teorian kehittäminen, käsitteen muodostaminen, intensionaalinen tai ekstensionaalinen tarkastelukulma, käsiterelaatiot, käsitteelliset mallit, käsitekaaviot, ontologiat, käsiteoperaatiot ja käsiteteoria, jne.
– osaa käsitteellisen mallintamisen menetelmien perusteet ja tehdä kohdealueen käsitekaavion ainakin kahdella menetelmällä,
– osaa muuntaa käsitekaavion relaatiomallin kaavioksi,
– tuntee erilaisia käsitteellisen mallintamisen suuntauksia ja osaa arvioida niitä

Opettajat

Hannu Kangassalo, Vastaava opettaja
Hannu.Kangassalo[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 20.12.2012
Luento-opetus 52 tuntia
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Ei luentoa viikolla 42.
Poikkeukset:
17.9.2012 klo 12 –14 , Pinni B3116
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Ei luentoa viikolla 42.
Harjoitukset 24 tuntia
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni B1084