x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee erilaiset graafityypit ja hallitsee graafien perusoperaatiot. Hän osaa määrittää annetun graafin yhtenäisyysasteen ja särmäyhtenäisyysasteen. Opiskelija osaa myös konstruoida annetulle graafille virittävän puun. Hän osaa todistaa Eulerin kaavan, ja soveltaa sitä tasograafien analysointiin.

Opettajat

Jonni Virtema, Vastaava opettaja
jonni.virtema[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A1078
Harjoitukset
Ryhmä 1
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
Ryhmä 2
To 13.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B0039

Arviointi

Numerolla 1-5.