x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa aikaisempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tuottaa, analysoida, arvioida ja välittää keskeistä johdon laskentainformaatiota. Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen roolin sekä laskentajärjestelmien arvioinnin ja kehittämisen merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä yrityksen kilpailutekijänä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eeva-Mari Ihantola, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 8.3.2013
Luento-opetus 34 tuntia
Ma 7.1.2013 - 28.1.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A3111
To 10.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 9-12, Pinni A3111, Huom! aikaistettu ajankohta
Harjoitukset 12 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Harjoitusryhmä 1
Ma 4.2.2013 - 25.2.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni A2089
Harjoitusryhmä 2
To 7.2.2013 klo 10-13, Pinni B3118
Pe 15.2.2013 klo 10-13, Pinni A3103
To 21.2.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 10-13, Pinni B3118

Lisätiedot

Luentotentti 12.3. klo 9-12 ls. Pinni A1081!