x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMS1 Algebra 2 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • MTTMS1 Algebra 2
    Osallistuminen opetukseen - Luennot, harjoitukset ja välikokeet
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius opiskella algebrallista geometriaa tai muita matematiikan aloja, joissa tarvitaan algebraa. Hän osaa todistaa opintojakson keskeiset lauseet. Erityisesti hän tuntee usean muuttujan polynomirenkaan. Opiskelija ymmärtää lukuteoriasta tutun jaollisuuskäsitteen ja tekijöihinjaon myös abstraktimmassa yhteydessä. Hän osaa soveltaa kuntalaajennusten teoriaa harppi- ja viivoitinkonstruktioihin. Opiskelija ymmärtää Galois’n teorian päälauseen ja tuntee sen sovellukset.

Opettajat

Kerkko Luosto, Vastaava opettaja
kerkko.luosto[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2012 – 11.12.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 14-16, Päätalo A2b, Ei opetusta viikolla 42.
To 6.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
6.9.2012 klo 10 –12 , Pinni A2089, Luento aikaisemmin avajaisten vuoksi.
Harjoitukset
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B4116, Ei opetusta viikolla 42.
Poikkeukset:
5.11.2012 , Päätalo A05

Arviointi

Numerolla 1-5.