x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii, miten eri yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien avulla politiikan tutkimukselle ominaisia tutkimusaiheita. Opiskelija saa kokea käytännössä metodivalintojen merkityksen. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten politiikan tutkimuksen menetelmien ja aineistojen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Opiskelija harjaantuu tutkimusprosessiin ja analyyttiseen ajatteluun.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on menetelmälliset valmiudet pro gradu -tutkielmaan. Opiskelija oppii tuntemaan, miten eri tutkimusmenetelmien kautta voidaan tarkastella kansainvälisten suhteiden tieteenalalle ominaisia teemoja tutkimuskysymyksiä. Kurssilla käytetään hyödyksi myös metodiharjoitusesseetä varten laadittua kirjalistaa.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan workshop-muotoisesti. Tunnille tullaan valmistautuneena ryhmätyöskentelyyn ja oheislukemistosta saadun tiedon soveltamiseen harjoituksissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Penttinen, Vastaava opettaja
elina.penttinen[ät]uta.fi

Opetus

14.11.2012 – 5.12.2012
Seminaari 24 tuntia
To 8.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 14.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
To 15.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 21.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
To 22.11.2012 klo 12-16, Pinni A4060
Ke 5.12.2012 klo 12-16, Pinni A4060

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Klotz – Prakash, Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide. Palgrave Macmillan 2008. (e-aineisto)

Mauthner et al., Ethics in Qualitative Research. SAGE 2002. (e-aineisto)

Lisäksi kurssilla jaettava aineisto, tekstimateriaali ja data analysoinnin harjoittelua varten.

Lisätiedot

Kurssille voi osallistua myös valtio-opin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita sopimuksen mukaan.