x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2A Moniammatillisuus - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää käsitystään monialaisen ja moniammatillisen työn teoreettisista ja käytännöllisistä lähtökohdista ja toteutuksesta, oppii rinnakkaisammattien ja asiantuntijoiden ja sosiaalityön suhteista, asiakkaan asemasta monialaisessa työssä sekä yhteisen toiminnan perusteista, ehdoista ja tuloksista.

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) menetelmällä yhteistyössä  TAYSin sosiaalityön kanssa.  Opiskelu kurssilla koostuu ryhmän pbl-istunnoista (kahden viikon välein) sekä istuntojen välissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää perehtymistä oppimistehtävän mukaiseen tutkimuskirjallisuuteen (sis. myös omaa tiedonhakua), läsnäoloa oppimisteeman mukaan suunnitellusti TAYSissa  kolme puoltapäivää sekä kirjallisen koosteen vastauksena oppimistehtävään. Omasta oppimisprosessista kirjoitetaan kurssin ajan sähköistä reflektiopäiväkirjaa. Kurssin lopuksi kirjoitetaan n. 5-7 liuskan kokoava oppimisreflektio. Kurssilla on käytössä moodle-alusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

10.2.2013 mennessä e-lomakkeella

Opettajat

Klinikkaopetus/Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]uta.fi
asiantuntijatutoreina TAYS sosiaalityöntekijöitä, Tuutori

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Seminaari 20 tuntia
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 12-16, Auttilankulma sh. 245
Itsenäinen työskentely 115 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen ryhmäistuntoihin, kurssinaikaisen reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen, oppimistehtäviin tuotetut yksilökohtaiset vastaukset sekä lopputyönä jätettävä oppimisreflektio (50%).

Lisätiedot

Kevään 2013 kurssille otetaan 8 opiskelijaa. Valittavan opiskelijan tulee olla opinnoissaan maisteriopintojen vaiheessa (kaikki perus- ja aineopinnot sosiaalityössä suoritettu). Etusija annetaan niille opiskelijoille, jotka ovat opinnoissaan jo aiemmin tavalla tai toisella perehtyneet terveydenhuollon sosiaalityöhön ja ovat motivoituneet syventämään osaamistaan nimenomaan tällä alueella. Kurssille valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle 15.2. 13 mennessä.