x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Seminaari syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa sekä käymään tutkielmia koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tieteellisen tutkimustehtävän ja esitellä sen vertaisryhmälle. Hänellä on myös kyky perehtyä toisten tekemään tutkimukseen ja kommentoida sitä. Seminaarin yhteydessä laadittava pro gradu –tutkielma osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa opintojensa aikana kertyneitä taitoja ohjatussa itsenäisessä tieteellisessä työskentelyssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Keväällä 2013 seminaarin aloittavat voivat tulla mukaan ensimmäiselle kerralle.

Opettajat

Opetus

Seminaari 40 tuntia
To 13.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A 3020
Graduseminaari keväällä
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A 3020