x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin konsernitilinpäätöksen laadinnan problematiikan ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen monenlaisista yritysrakenteista sekä kansallisen normiston mukaisesti että IFRS-standardeihin perustuen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Petri Vehmanen, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2013 – 25.4.2013
Luento-opetus 15 tuntia
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-15, Pinni B3107, Huom! to 21.3.2012 klo 12-15 Konsernitilinpäätös I -kurssin toinen luentotentti
Harjoitukset 10 tuntia
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 16-18, Pinni B3107