x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt (AYO, verkko-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kuvata tiedon tallennus- ja hakuprosesseja sekä niiden keskeisiä osatekijöitä
-pystyy määrittelemään luonnollisen kielen käsittelyn perusteet sekä tunnistamaan ei-tekstuaalisia tietotyyppejä ja niiden käsittelyvaatimuksia
-osaa kuvata tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeiset tekijät ja kontekstit

Opettajat

Sami Serola, Opettaja

Opetus

4.3.2013 – 12.5.2013
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa
Verkkokurssi alkaa viikolla 10 (4.3.2013) ja päättyy viikon 19 lopussa (pääsiäisloma viikolla 13)