x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria: työseminaari 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee tavanomaisen teoriajaottelun ongelmia, tuntee kansainvälisen politiikan teoreettisen tutkimuksen viimeaikaisia suuntauksia, ymmärtää metateorian merkityksen kansainvälisen politiikan tutkimuksessa sekä kykenee itsenäisesti vertailemaan erilaisten kansainvälisen politiikan teorioiden hyviä ja huonoja puolia.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2012 – 11.10.2012
Seminaari 24 tuntia
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo ls. E350
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo, ls. E350

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentokurssi muodostuu luennoista, harjoitustyöstä ja harjoitustöiden palauteistunnoista. Luennolla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat. Opiskelijat syventävät tietämystään kurssilla jaettavalla artikkelimateriaalilla, jota käydään lävitse ryhmissä. Kursseilla tehtävät harjoitustyöt arvostellaan.

Oppimateriaalit

Mahdollinen lisälukeminen annetaan seminaarikertojen yhteydessä.