x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt sekä niiden teoreettiset perusteet. Hän osaa arvioida niitä itsenäisesti ja kykenee esittämään perustellusti niitä koskevia parantamisehdotuksia.

Opettajat

Petri Vehmanen, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2012 – 29.11.2012
Luento-opetus 25 tuntia
Luennot ja harjoitukset
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 15-18, Pinni B3116, Huom! to 15.11.2012 klo 15-18 on Laskentatoimen teoria ja IFRS I -opintojakson 2. luentotentti
Ti 30.10.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 16-18, Pinni A1081

Lisätiedot

HUOM! Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Kurssille osallistuvat opiskelijat koostuvat Laskentatoimen teoria ja IFRS I -kurssille valituista opiskelijoista.

Kurssiavain: KATLAS15Syksy12