x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAS12 Johdon laskentatoimi ja inhimillinen käyttäytyminen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttäytymistieteellisen laskentatoimen tutkimuksen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuudennäkymiä ja osaa analysoida ja arvioida tutkimusta ja sen tuloksia kriittisesti. Opiskelija ymmärtää inhimillisten tekijöiden ja johdon laskentatoimen välisiä kytkentöjä ja osaa kyseenalaistaa perinteisen mekanistisen laskentatoimen näkemyksen sekä käytännön että teorian tasolla. Lisäksi suorittaessaan opintojaksoa opiskelija kehittää suullisen esityksen laadintataitojaan ja esiintymisvalmiuksiaan saamansa ohjauksen ja palautteen perusteella.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eeva-Mari Ihantola, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 29.11.2012
Pienryhmäopetus 27 tuntia
To 6.9.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 9-12, ls päätalo E301, HUOM! Ei kokoontumista viikolla 42
Pe 16.11.2012 klo 9-12, ls A2089
Harjoitukset 12 tuntia + 18 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Kurssivalintojen tulokset julkaistaan Nettiopsussa jo pe 31.8.2012.