x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus - Luentoseminaari oheiskirjallisuuksineen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia sosiaalityön professionaalisuuden teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia, osaa eritellä ja perustella näkökulmien seurauksia ja merkitystä sosiaalityön käytännöille ja niiden kehittämiselle sekä tähän liittyen osaa jäsentää ja analysoida kriittisesti käytäntöihin liittyvän tutkimuksen ja tiedontuotannon haasteita ja mahdollisuuksia.

Opettajat

Ilmari Rostila/Pori, Vastaava opettaja
Vierailijat 2 kpl a´3 t yht. 6 tuntia, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2012 – 30.11.2012
Seminaari 20 tuntia
To 25.10.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 13-16, luokka 107
To 22.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 13-17, luokka 103
Pe 30.11.2012 klo 12-15, luokka 103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentoseminaari oheisekirjallisuuksineen (seminaari + osallistuminen opetukseen + kirjallisuuteen perustuva essee)