x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS11 Paikallinen muutos ja hallinta - Lukupiiri 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1) tuntee paikallisen hallinnan keskeiset teoriat, periaatteet ja käytännöt,
2) ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan kunnallishallinnon muutosta paikallisen hallinnan tarjoamista käsitteistä ja ideoista lähtien,
3) kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan muutoksen hallinnassa tarvittavia käsitteitä ja työkaluja, sekä
4) on saanut valmiuksia johtaa yhteistyösuhteita kuntiin, valtion viranomaisiin, yrityksiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ilmoittautuminen sähköpostilla: atarha@uta.fi

Opettajat

Michaela Bátorová, Vastaava opettaja
Michaela.Batorova[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2013 – 11.12.2013
Lukupiiri 20 tuntia
Ke 23.10.2013 - 11.12.2013 viikoittain klo 9-12, PinniA 3020

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tehtäväksi annetun artikkelin esittäminen, toimiminen puheenjohtajana, aktiivinen osallistuminen muiden esittämien artikkeleiden käsittelyyn.

Oppimateriaalit

1) Lukupiiri (5 op)

Moodle -ympäristöstä löytyvät englanninkieliset tieteelliset artikkelit

2) Kirjallisuus (5 op) tentitään erikseen sähköisessä tenttipalvelussa

Local Government Studies  5/2009. Special Issue on New Network Modes of Governance

Perri ym: Towards Holistic Governance. The New Reform Agenda. Palgrave 2002

Klijn, H-E: Governance and Governance Networks in Europe. Public Management Review. Vol 10 Issue 4, 2008.