x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4A Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät - luennot ja harjoitukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus: Periodit I-II, tiistaisin klo 14-17 (luennot) alkaen 11.9. ja perjantaisin 10-12 tai 12-14 tai 14-16 (harjoitusryhmät; poikkeus 14.9. kaikki opiskelijat klo 12-16).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.
Ensimmäisellä kerralla jaetaan opiskelijoille ko. kurssin moodle-avain.

Opettajat

Taina Kinnunen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Ti 11.9.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 14-17, Paikka: 11.9.-18.9. Päätalo, Juhlasali JA 25.9.-9.10 PINNI B B1097 JA 23.10.-27.11. LINNA K103
Harjoitukset
Pe 28.9.2012 - 9.11.2012 viikoittain klo 9-16, Linna 5014
Poikkeukset:
5.10.2012 klo 9 –16 , Linna 5016