x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA1A Sosiaalioikeus - STYA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STYA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STYA1A1 Sosiaalioikeus I
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.
STYA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.


Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2012 ja päättyy 11.9.2012

Opettajat

Irmeli Salomaa, Opettaja
irmeli.salomaa[ät]uta.fi

Opetus

24.9.2012 – 1.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 17.9.2012 - 29.10.2012 viikoittain klo 10.15-12, Linna ls. K103
Ke 19.9.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 12.15-14, Linna ls. K103
Ma 12.11.2012, tentti
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitusryhmien ajankohdat selviävät ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luentotentti ja Viikkoharjoitukset

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.