x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOA44 Nuorisotutkimuksen uusia suuntauksia (YUNET-yliopistoverkosto) - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut nuorisotutkimuksen eri suuntauksiin viime vuosikymmeninä sekä eri käsitteistöihin ja näkökulmiin nuorisoa ja nuoruutta tukittaessa.

Opettajat

Elna Hirvonen, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 8.3.2013

Lisätiedot

Osallistuminen verkko-opetukseen.