x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
NTYOA2 Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoria - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotyön keskeiset teoriat ja tuntee nuorisotutkimuksen merkityksen nuorisotyön teoriamuodostukselle.

Yleiskuvaus

Kurssille ennakkoilmoittautuminen NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Jaksolle valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Nieminen, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 8.3.2013
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Osallistuminen verkko-opetukseen, oppimispäiväkirja ja essee.