x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP3 Terve ja sairas ihminen (AYO, lähiopetus, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee elimistön rakenteen ja toiminnan sekä ihmisen kasvun, kehityksen ja vanhenemisen perusteet
- omaa käsityksen kehon ja mielen terveydestä ja normaalista toimintakyvystä
- tuntee yleisimmät taudit ja mielenterveyden häiriöt

Sisältö:
- solu- ja kehitysbiologia, geenit ja perinnöllisyys, sikiönkehitys
- elämänkaari – kasvu, kehitys ja vanheneminen
- sukupuoli ja sukupuolisuus
- fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky
- yleisimmät somaattiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa.

Maksu

50 euroa
Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, mutta kuitenkin ennen opetuksen alkamista, peritään opintomaksusta käsittelykuluina 40 euroa. Jos opinnot perutaan opintojen alkamisen jälkeen, tai mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa opintomaksujen laskutus- ja maksuehdoista: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Professori Matti Joukamaa, Vastaava opettaja
Apulaisopettaja Heikki Karinen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Luento-opetus
Ma 18.3.2013 klo 16.15-19.00, Diabetes/Karinen
Ma 8.4.2013 klo 16.15-19.00, Alkoholi, ikääntyminen/Karinen
Ma 15.4.2013 klo 16.15-19.00, Ravinto ja ylipaino/Karinen
Ma 22.4.2013 klo 16.15-19.00, , Mielenterveys ja sen häiriöt I/Joukamaa
Ma 29.4.2013 klo 16.15-19.00, , Mielenterveys ja sen häiriöt II/Joukamaa
Poikkeukset:
, Luennot + kurssitentit pidetään T-rakennuksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3
Itsenäinen työskentely
Tentit:
Ma 6.5.2013 klo 16.30-18.30, T-rakennuksen luentosali, (kurssitentti I)
Ti 14.5.2013 klo 16.30-18.30, T-rakennuksen luentosali, (kurssitentti II)
Poikkeukset:
, Kurssitentteihin ei tarvitse ilmoittautua
To 6.6.2013 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, Avoimen opiskelijat ilmoittautuminen Nettirekan kautta 7 päivää aikaisemmin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
Lepola ym. (toim.). 2008. Psykiatria. WSOY. Luvut 4-18.
Koskenvuo K (toim.). 2003. Sairauksien ehkäisy. Duodecim. (Soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus:
Nienstedt W ym. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY.

Lisätiedot

Haku opintoihin alkaa ti 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake.
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Haku päättyy 11.2.2013

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. On tärkeää, että ilmoitat sähköpostiosoitteesi jo hakulomakkeessa.