x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä, sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa, sekä mitkä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteitä. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen strategioita sekä tunnistaa niiden talouden strategisen hallinnan periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Klaus af Ursin, Opettaja
Jan-Erik Johanson, Opettaja
Ulriika Leponiemi, Opettaja

Opetus

11.9.2013 – 23.10.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 11.9.2013 - 23.10.2013 viikoittain klo 12.15-15.00

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä, luento, 2 op: kurssille osallistuvat saavat avaimen Moodleen, josta löytyy kurssin materiaali

Strategiakirjallisuus, 3 op. Tentitään erikseen sähköisessä tenttipalvelussa

Bryson, John.M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A; Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165