x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso Aluekehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on välineet ymmärtää alueellisen näkökulman julkiselle johtamiselle ja päätöksenteolle asettamat erityishaasteet. Hän tunnistaa keskeisimmät kehittämistyössä tehtäviä valintoja linjaavat teoreettiset näkökulmat sekä erilaisista yhteiskuntapoliittisista arvoista nousevat painotukset. Hän kykenee myös paikantamaan erilaisten teoriasuuntausten tai arvoasetelmien heijastumia julkisessa päätöksenteossa. Opintojakson suorittanut on lisäksi hankkinut valmiudet soveltaa kehittämisnäkökulmasta nousevia erityiskysymyksiä erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ilari Karppi, Vastaava opettaja

Opetus

23.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 9-12, ls. PinniA 1081
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilaiset saavat sähköisen avaimen Moodle-oppimisalustalle, jolta kurssin oppimateriaali on saatavissa.

Lisätiedot

Kurssin osana tentitään erillisessä kirjallisuuskuulustelussa seuraavat teokset:

1. Pike, Anthony, Rodríguez-Pose, Andrés & Tomaney, John. 2006. Local and regional development. London: Routledge.

2. Hermant-de Callataÿ, Corinne & Svanfeldt, Christian. 2011. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy. Luxembourg: EurOP.