x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso/Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään hallinto-oikeudesta perehtymällä ainakin yhden hallinto-oikeuden erityisalan keskeiseen sisältöön ja systematiikkaan

Yleiskuvaus

Hallinto-oikeuden teemajaksona voidaan kevätlukukaudella 2013 (4. periodi) suorittaa opintojakso Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta (5 op).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijan ilmoittautumiseksi Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta -kurssille riittää kirjautuminen kurssin Moodle-alustalle. Kurssiavain saatavissa kunnallisoikeuden professorilta sähköpostitse.

Opettajat

Kunnallisoikeuden yliopistonlehtori/professori, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja VT, Senior Legal Advisor Antero Oksanen, Opettaja

Opetus

15.3.2013 – 22.3.2013
Luento-opetus 10 tuntia
Hankintalainsäädännön luento
Pe 15.3.2013 - 22.3.2013 viikoittain klo 10-15, Pinni A1081, Ensimmäinen tenttitilaisuus pe 5.4.2013 klo 9-12 (paikka ilm. myöh.). Uusinnat JKK:n yleisinä tenttipäivinä tiistaisin klo 16-20, Päätalo ls. D10a+b: 23.4. ja 21.5.2013. Tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Kalima - Häll - Oksanen: Julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöt (Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ Oy 2007 tai uudempi) JA Halonen: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Edita 2010) JA Oksanen: Kuntien yleiset hankintaohjeet (Suomen Kuntaliitto 2010).

Säädökset: Säädökset ilmoitetaan myöhemmin opetusohjelmassa ja/tai luennoilla.