x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS22 Julkisoikeuden tutkimusjakso 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia ja raportoida kirjallisesti analyysin tulokset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeudellisesta, kunnallisoikeudellisesta tai valtiosääntöoikeudellisesta aiheesta.
Opiskelija ymmärtää lainsäädännön roolin yhteiskunnan ohjaamisessa samoin kuin säädösvalmistelun luonteen yhteiskuntapoliittisena suunnitteluna. Hän tuntee lainsäädäntöprosessin, säädösvalmisteluaineiston oikeuslähdeopillisen merkityksen sekä säädöstekniikan perusteet.

Yleiskuvaus

Tutkimusjakso muodostuu tutkimuskurssista (eli seminaarista) ja lainvalmistelukurssista.

Lukuvuonna 2012-2013 järjestetään osallistujamäärästä riippuen 2-3 seminaaria, joista ainakin yksi aloittaa 1. periodilla. Kaikkien julkisoikeuden seminaariin lukuvuonna 2012-2013 aikovien tulee ilmoittautua seminaariin nettiopsussa syyslukukauden alussa. Ilmoittautuneille järjestetään ti 11.9.2012 klo 14-16 (Pinni A2057) yhteinen tapaaminen, johon kaikkien seminaarin aloittavien tulee osallistua. Tapaamisessa päätetään seminaariryhmistä, ryhmiin jakautumisesta sekä (ainakin alustavasti) ryhmien työskentelyaikataulusta.  

Seminaarin kesto on kaksi periodia, ja se linkittyy kiinteästi sitä seuraavan graduryhmän työskentelyyn (ks. opetusohjelma: HALJUS99 Pro gradu -tutkielma!).

Lainvalmistelukurssi järjestetään 2. periodilla jäljempänä ilmoitettuina ajankohtina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opintojaksoon sisältyville tutkimuskurssille ja lainvalmistelukurssille ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen. Tutkimuskurssille (seminaari) on ilmoittauduttava jokaisen, joka aikoo osallistua kurssille lukuvuonna 2012-2013. Ilmoittautuminen lainvalmistelukurssille alkaa 17.9. ja päättyy 14.11.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
Julkisoikeuden professori Pekka Länsineva, Vastaava opettaja
Kunnallisoikeuden professori Asko Uoti, Vastaava opettaja
Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri (tuntiopettaja), Vastaava opettaja

Opetus

21.11.2012 – 31.5.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Lainvalmistelukurssi
Ke 21.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 12-16, Pinni ls A1078
Kirjatentti
Lainvalmistelukurssin luentotentit:
Ke 12.12.2012 klo 12.00-14.00, Pinni A 1081
Ma 14.1.2013 klo 8.00-12.00, JKK:n yleinen tentti (ilmoittauduttava nettiopsussa)
Ma 11.2.2013 klo 8.00-12.00, JKK:n yleinen tentti (ilmoittauduttava nettiopsussa)
Seminaari 25 tuntia
Seminaariryhmistä päätetään syyslukauden alussa (11.9. klo 14-16 Pinni A2057) järjestettävässsä alkukokouksessa
Ti 11.9.2012 klo 14.15-15.45, PinniA 2057
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.