x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS01 Algoritmit 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaiset algoritmityypit ja menetelmät niiden analysoimiseen
- osaa määrittää tavanomaisten algoritmien asymptoottiset resurssivaatimukset
- osaa soveltaa algoritmien suunnittelumenetelmiä
- tuntee algoritmitutkimuksen peruskäsitteet ja tavallisimmat sovellukset.

Opettajat

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 52 tuntia
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084, Ei viikoilla 10 ja 14
Ke 9.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084, Ei viikoilla 10 ja 14
Harjoitukset 26 tuntia
Pe 11.1.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084, Ei viikoilla 10 ja 13